Braki formalne powodem odmów wjazdu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Tylko od piątku 18 października do dzisiaj funkcjonariusze SG w drogowych przejściach granicznych na Warmii i Mazurach wydali 49 decyzji administracyjnych o odmowach wjazdu na terytorium RP.
W większości przypadków obywatele Rosji przekroczyli czas 90-dniowego pobytu w Państwach Członkowskich UE, określony w wizach krótkoterminowych, w okresie półrocznym. W praktyce nie mogli po wyczerpaniu tego limitu przedłużać swojej podróży. Powinni po upływie dozowlonego czasu starać się o nową wizę i dopiero wówczas przekraczać granicę. Tymczasem aż w 19 postępowaniach administracyjnych odmowę wjazdu otrzymali Rosjanie za niedopatrzenie tej formalności. Natomiast jeden obywatel Rosji nie wjechał do Polski z powodu wykorzystania dopuszczalnego czasu pobytu na podstawie zezwolenia MRG.
 
Siedmiu cudzoziemców wróciło do rodzimego kraju z przejścia granicznego bez możliwości przekroczenia granicy z powodu braku dokumentacji potwierdzającej cel i warunki pobytu w Polsce. Podobny los spotkał tych, których wizy utraciły ważność. Opisane zdarzenia wynikają z zaniedbań podróżnych. Nie przekraczają granicy po raz pierwszy, ale zapominają o podstawowych uregulowaniach. 
 
Cudzoziemiec może przekroczyć granicę oraz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada ważny dokument podróży oraz wizę, bądź stosowne zezwolenie. Dodatkowo musi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, dysponować wystarczającymi środkami finansowymi na utrzymanie i posiadać ubezpieczenie zdrowotne.