Warmia i Mazury: z myślą o inwestorach

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ideą zakończonego projektu Warmia Mazury Pro-Invest 2015” było wzmocnienie wizerunku regionu oraz prezentacja atutów gospodarczych województwa warmińsko-mazurskiego.

Działania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego skierowane są na działań związanych z rozwojem i współpracą z inwestorami z jednoczesnym poszanowaniem natury. Warmia i Mazury to region z nieskażonym środowiskiem, dającym przede wszystkim możliwość zdrowego życia i czerpania z tego korzyści.

 

Od początku 2015 roku do końca sierpnia potencjał gospodarczy regionu prezentowany był w ogólnopolskich oraz regionalnych mediach. Działania obejmowały promocję w telewizji, radio, internecie, prasie, public relations, kampanię marketingu bezpośredniego oraz badanie ewaluacyjne.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii medialnej oraz tuż po jej zakończeniu przeprowadzono ilościowe badania. Osiągnięte wyniki miały pozwolić porównać opinie badanych przed i po kampanii, a co za tym idzie pozwolić na wstępna ocenę jej efektów. Województwo warmińsko-mazurskie większości respondentów kojarzy się z wypoczynkiem, urlopem i jeziorami. W badaniu po kampanii pojawiły się także skojarzenia dotyczące sfery rozwoju i inwestycji. Były to przede wszystkim produkty regionalne, tereny pod inwestycje, parki technologiczne. Wzrosła również rozpoznawalność lokalnych firm, a zachętą do inwestycji w regionie jest atrakcyjne położenie, bogactwa naturalne, potencjał sektora turystyki oraz niskie koszty pracy. Za duży atut regionu uznano możliwości inwestycyjne oraz działalność specjalnych stref ekonomicznych. Najbardziej przyszłościowe sektory gospodarki, będące szansą dla inwestorów, to turystyka, leśnictwo oraz handel i usługi.

 

W tym czasie przeprowadzone były ponadto wyjazdy studyjne dziennikarzy do interesujących z biznesowego punktu widzenia miejsc na Warmii i Mazurach, konferencje kierowane do mediów oraz przedstawicieli środowisk biznesowych, wyjazd studyjny przedstawicieli ambasad, spotkania typu one-to-one z dziennikarzami czy wyjazdy o charakterze warsztatowym. Uczestnicy wydarzeń mogli zorientować się jak funkcjonują Parki Naukowo-Technologiczne w Olsztynie, Elblągu i Ełku czy specjalne strefy ekonomiczne, które inspirują kreatywność. Zapoznali się również z działalnością Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

 

Ważnym aspektem przy realizacji projektu były działania podmiotu zewnętrznego GAWIM (Gospodarczy Ambasador Warmii i Mazur). Jego głównym celem było zwiększenie świadomości wśród fińskich i szwedzkich firm, stowarzyszeń, instytucji publicznych, ośrodków akademickich i naukowych o potencjale gospodarczym Warmii i Mazur i możliwościach nawiązania współpracy. Na potrzeby GAWIM został opracowany Informator Gospodarczy będący wynikiem analizy oferty gospodarczej regionu Warmii i Mazur. Na rynku skandynawskim zostały zaprezentowane wyróżniające się branże regionu związane z przemysłem rolno-spożywczym, przemysłem drzewno-meblarskim, produkcją jachtów, energetyką odnawialną czy turystyką. Od czerwca 2015 roku odbyło się blisko 20 spotkań gospodarczych organizowanych na terenie Finlandii i Szwecji.

 

W najbliższych latach samorząd województwa nadal będzie prowadził działania w zakresie promocji, które będą bazowane na pozytywnych wynikach i osiągniętych rezultatach realizowanych projektów. Pozytywne oddziaływanie projektu może być bazą do dalszego umacniania wizerunku regionu jako sprzyjającemu inwestycjom, m.in. dzięki realizacji kolejnych kampanii, działań i projektów promocyjnych, również dofinansowanych ze środków unijnych, w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

 

Projekt „Warmia i Mazury Pro-invest 2015” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Poddziałanie 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym. Wartość projektu wynosiła ponad 6,8 mln zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło ponad 5,8 mln zł.

 

Projekt wpisuje się w wieloletnie działania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, które mają na celu promocję regionu. W tym zwłaszcza promocję gospodarczą. Jest kontynuacją i uzupełnieniem dwóch poprzednich projektów realizowanych przez samorząd województwa: „Spójny system obsługi Inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” w latach 2009-2012 i „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+” w latach 2013-2015.

 

Przedsiębiorcom pomóc mogą także pracownicy:

- Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, którzy udzielą pomocy zarówno przedsiębiorcom, poszukującym nowych zagranicznych rynków zbytu, jak i inwestorom, zainteresowanym ulokowaniem tu biznesu; Eksperci COIE mogą przygotować m.in. dane o zagranicznych rynkach czy potencjalnych kontrahentach oraz  kompleksowe informacje, niezbędne do przeprowadzenia inwestycji w naszym województwie; więcej na stronie www.invest.warmia.mazury.pllub pod numerem telefonu 89 512 51 70

- Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w ramach której funkcjonuje punkt kontaktowy sieci Enterprise Europe Network. Pracownicy WMARR pomagają w rozwijaniu potencjału eksportowego i zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z naszego województwa; aby dowiedzieć się więcej sprawdź strony www.een.wmarr.olsztyn.ploraz www.wmarr.olsztyn.pllub zadzwoń 89 521 12 62


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/portal/24n/templates/headline/html/com_k2/templates/default/item.php on line 339